Hoş Geldiniz...

Gerekli Evraklar

Kayıt İçin Gereken Evraklar

-T.C. Kimlik Fotokopisi

-Farklı Sınıf Sürücü Belgesi Alacakların Mevcut Sürücü Belgelerinin Fotokopisi

-Diploma veya Diploma yerine geçen belge (Öğrenim Belgesi)

-Son Altı Ay İçerisinde Çekilmiş 4 Adet Biyometrik Fotoğraf

-Sürücü Olur Sağlık Raporu

-Sabıka Kaydının Olmadığına Dair Belge (E-devlet'ten alabilirsiniz)

-İkametgah belgesi (E-devlet'ten alabilirsiniz)

-Kayıt için kursumuza müracaat ettiğinizde kimliğiniz yanınızda bulunmalıdır.Yabancı uyruklu kursiyerlerimiz için ayrıca oturum izin belgesi de gerekmektedir. Müracaatınız sırasında evraklarınızın fotokopisi çekilerek size teslim edilecektir.

ercan sürücü kursu kayıt için gerekli evrak